Entre d’altres, us fem esment dels següents beneficis del Cant Coral:

  1. Sabies que CANTAR ajuda a reduir l’estrès, ser més feliç i aporta energia vital, fa créixer l’autoestima i et procura millor salut mental i física. El cant possibilita la generació de benestar a partir d’un mateix, mitjançant la creació d’endorfines. Les endorfines són hormones que, quan són produïdes per l'organisme, produeixen una sensació de benestar que pot arribar a transformar-se en eufòria.
  2. Sabies que CANTAR te beneficis físics: com a activitat aeròbica es perfecciona el control de la respiració, s’estimula la circulació sanguínia, i s’exerciten els músculs del diafragma, els cervicals i els de la cara. Millora el sistema immunitari, cosa que es relaciona amb una bona salut. Igualment, el sistema nerviós en treu profit.
  3. Sabies que CANTAR és un bon exercici per augmentar les dots expressives i la comunicació oral. Vivim en societat i la veu és el mitjà principal per comunicar-nos. L’encert social sol ser per als que dominen les tècniques de la comunicació oral.
  4. Sabies que CANTAR és un bon entrenament de les distintes àrees cerebrals. El còrtex és la coberta del cervell i controla la nostra intel·ligència i activitats superiors. Gràcies a la seva existència podem evocar melodies i altres experiències musicals. Sens dubte, també millora la coordinació i l’educació de l’oïda.
  5. Sabies que CANTAR es relaciona amb beneficis psicològics i d’actitud positiva de la persona. És sorprenent comprovar com el cant millora, en general, la persona, tant des del punt de vista social com psicològic i físic. Entre altres aspectes, millora la capacitat d’escoltar, la concentració, l’empatia vers als altres, crea un sentit de comunitat.
  6. Sabies que CANTAR és una font de coneixements musicals: el solfeig, la interpretació, l’harmonia, tècniques de cant, el moviment son algunes de les aportacions del cant Coral.