L'assaig del 28 d'abril s'incorporava l'Adrià Gonzalez com a nou pianista de la Coral. Aquesta col·laboració permetrà alleugerar no tan sols la feina de la directora sinó també la dels excel·lents pianistes amb els que compta actualment la coral entre els seus cantaires.