Print

La Laroc celebra l'assemblea de 2019

La Coral Laroc va celebrar el 9 d'octubre la seva assemblea anual, que va servir per aprovar els comptes i presentar projectes molt engrescadors per al curs que acabem de començar, sota la batuta, en el seu segon any, de Judit Camprubí. També continua la majoria de la junta, encapçalada pel president, Francesc Aloy, i es reforça l'equip de comunicació per tenir més presència i una imatge més definida a les xarxes socials.

Partners:

  • clients
  • clients
  • clients 
  • clients
  • clients

Web hosting: dominispersonals.cat