Imprimir

El temps no s'atura mai per a la Laroc

El dissabte 10 de juny la Coral Laroc va presentar a l'auditori de Sant Cugat Sesgarrigues el seu concert "El temps no s'atura mai". L'espectacle, amb un fil conductor basat en una màquina del temps que feia saltar els cantaires entre diverses èpoques i estils, recollia la feina feta durant el primer any de la nova etapa de la Laroc, sota la direcció de Jordi Gonzàlez. Aquest curs ha estat plantejat com un període de proves, amb un repertori eclèctic, però orientant-se progressivament cap a música moderna, amb diferents referències cinematogràfiques i televisives.

Colaboradores:

  • clients
  • clients
  • clients 
  • clients
  • clients

Alojamiento web: dominispersonals.cat